in

Forum for Social Business and Innovation

# Socialinio Verslo ir Inovacijų Forumas 2023: Svarba, Iššūkiai ir Galimybės

[![Video](thumbnail_link)](video_link)

Sveiki visi! Esame labai įdomioje vietoje socialinio verslo ir inovacijų srityje. Šiandien norime išryškinti, kokie svarbūs klausimai ir iššūkiai kyla socialiniam verslui, ką galime išmokti iš praeities ir kokią ateitį siekiame šiame sektoriuje.

Pastaraisiais metais socialinio verslo svarba nepaprastai išaugo, ypač išbandant limitus ir atsparumą įvairiems verslo sektoriams. Jis pasižymi kūrybiškumu ir atsidavimu bendrai visuomenei, nesiekdamas tik pelno. Šiandien susiduriame su vis sudėtingesniais iššūkiais, tokiais kaip klimato kaita, skaitmeninimas, socialinė nelygybė ir demografiniai pokyčiai.

Konfliktas Ukrainoje, energetikos ir ekonomikos krizės dar labiau apsunkino padėtį ir paskatino prisiimti atsakomybę stiprinti pilietinę visuomenę, siekti socialinės įtraukties, kovoti su skurdu ir teikti geresnes socialines paslaugas. Vis daugiau socialinių organizacijų sprendžia pagrindines visuomenės problemas, pritraukdamos dėmesį ir sukurdamas naujas darbo vietas. Europoje vien yra 2,8 mln. socialinių organizacijų, kurios aktyviai įtraukia įvairias bendruomenes. (Socialinio verslumo svarba siekiant atsigavimo po krizės | [Pasaulio ekonomikos forumas, Davosas, 2021](source_link))

Artimiausi metai žada kelti daugiau visuomenės ir aplinkos iššūkių, ir socialinis verslas yra paruoštas šiems iššūkiams. Šių metų “Socialinio verslo ir inovacijų forumas” kviečia visus socialinio verslo lyderius į atvirus dialogus su politikais, kurie pagerbs socialinių verslininkų ir inovatorių pasiekimus bei jų sukuriamus vertingus pokyčius. Šis forumas yra puiki proga aptarti Socialinės ekonomikos veiksmų planą, aptarti sektoriaus vystymosi viziją, teisinį pagrindą ir įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šis forumas vyksta kartu su Lietuvos socialinio verslo asociacija, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetu ir kitais partneriais, todėl jame dalyvauja verslo ir politikos lyderiai, žurnalistai ir socialinio verslo asociacijų atstovai.

Džiaugiamės, kad praėjusiais metais buvo įkurtas Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras Lietuvoje, kuris žada siekti daugiau ir vykdyti reikšmingus pokyčius. Mūsų tikslas – skatinti socialinio verslo ekosistemą ir kartu ieškoti būdų, kaip stiprinti šį sektorių pačioje Lietuvoje ir užsienyje.

Norime padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šio forumo organizavimo ir atėjo jame dalyvauti. Suprantame, kad tik kartu galime sukurti didelį socialinio verslo poveikį mūsų bendruomenei ir planetai. Ieškokite daugiau informacijos apie forumą ir programą [čia](program_link).

Visiems dalyviams linkime produktyvaus forumo ir sėkmingų diskusijų!

*Aukštuomenės ir politikos pranešimai: Nesvarbu, aš, Medium, [Pasaulio ekonomikos forumas, Davosas, 2021](source_link)*

Transliacija lietuvių kalba: https://youtube.com/live/8MoVnuOJEEQ
Programa: https://lisva.org/socialinio-verslo-forumas-2023

Pastaruoju metu, kai įvairių rūšių verslas buvo išbandytas iki savo galimybių ribų, socialinis verslas sparčiai augo. Jo atsparumas ir kūrybiškumas darant daug gero visuomenei, nepaisant visų kylančių iššūkių, kelia didelę pagarbą.

Šiandien vis dažniau susiduriame su sudėtingais iššūkiais: klimato kaita, skaitmeninimu, didėjančia socialine nelygybe ir demografiniais pokyčiais. Jau metus besitęsiantis karas prieš Ukrainą, energetikos ir ekonomikos krizės dar labiau apsunkino padėtį ir paskatinto suprasti, kad turime stiprinti pilietinę visuomenę, siekti įtraukties , kovoti su skurdu ir teikti geresnes socialines paslaugas. Be to, bandant įveikti neatidėliotinas šių krizių pasekmes, tampa akivaizdu, kad reikalingas esminis mūsų visuomenės pokytis, siekiant dar tvaresnio jos modelio tiek aplinkosauginiu, tiek socialiniu požiūriu. Šia prasme socialinis verslas išsiskiria iš kitų verslų dėl savo įsipareigojimo pirmenybę teikti žmonėms ir planetai.

Socialinis verslas yra svarbus tiek bendram valstybės ekonomikos augimui, tiek sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Šis sektorius per pastarųjų dešimtmečių krizes pademonstravo nepaprastą gebėjimą prisidėti prie bendruomenių atsparumo stiprinimo ir kūrimo bei mokėjimą suvaldyti esminius pokyčius, „…pralenkė kitus pramonės sektorius ir sukūrė iki 12 proc. darbo vietų, kartu spręsdamos pagrindines visuomenės problemas. Šių visuomenės problemas sprendžiančių įmonių mastas ir kolektyvinis poveikis yra didžiulis – vien Europoje yra 2,8 mln. socialinių organizacijų…“. (Socialinio verslumo svarba siekiant atsigavimo po krizės | Pasaulio ekonomikos forumas, Davosas, 2021 m.).

Daugelis visuomenės ir aplinkos iššūkių, su kuriais susiduriame šiandien, ateityje tik didės, o socialinis verslas turi parengęs daug atsakymų. Šių metų „Socialinio verslo ir inovacijų forumas“ vėl kviečia socialinio verslo ekosistemos lyderius atviram dialogui su politikais, kurio metu pagerbsime socialinių verslininkų ir novatorių pasiekimus ir jų kuriamus vertingus pokyčius. Turime ir kuo pasidžiaugti, pavyzdžiui, praėjusiais metais Lietuvoje įkurtu Europos socialinių inovacijų kompetencijų centru. Forumo metu sužinosime daugiau apie šio centro planus, taip pat aptarsime, kas nuveikta praėjus daugiau nei metams, kai Europos Komisija patvirtino Socialinės ekonomikos veiksmų planą, ir ieškosime būdų, kaip paspartinti šio sektoriaus darnų vystymąsi.

Forumą jau antrus metus iš eilės organizuoja Lietuvos socialinio verslo asociacija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetu, bendradarbiaudami su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Inovacijų agentūra, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, organizacija „Social Economy Ukraine“, Parlamentiniu demokratijos forumu, Kanados ambasada, Europos socialinės integracijos tinklu, Europos socialinio fondo agentūra ir kitais partneriais, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Raulio Valenbergo žmogaus teisių centro Kanadoje, viešoji įstaiga “Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” bei kitais partneriais.

Renginį globoja Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Kindred Capital Edition: Full Talk Revealing the Code

Investment firm Localglobe supports online mortgage advisory service, backed by Robin and Saul Klein